Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de basisopleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen op het gebied van het bewegend functioneren. Het behandelen van kinderen is specialistisch, omdat er door groei en ontwikkeling van het kind voortdurend veranderingen plaatsvinden. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers en indien noodzakelijk ook anderen, zoals leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling vertraagd, soms zonder aanwijsbare oorzaak of juist op basis van een aandoening, zoals orthopedische, neurologische of aangeboren aandoeningen.

Doelgroep:

Alle kinderen met een probleem op het gebied van het bewegend functioneren, zoals:

• zuigelingen

– motorische ontwikkelingsachterstand
– asymmetrische houding (o.a. “scheef hoofd”)
– billenschuivers
– plexus brachialis letsel (opgeslagen armpje) t.g.v. de bevalling
– slappe of juist zich overstrekkende zuigeling
– orthopedische of neurologische afwijking
– syndroom van Down

Peuters:

– motorische ontwikkelingsachterstand
– bewegingsangst
– afwijkend looppatroon
– mentale retardatie
– orthopedische of neurologische afwijking
– ademhalingsproblemen
– hyperactiviteit en/of veel vallen

• schoolgaande kinderen:

 – houdings- en bewegingsproblemen
– houterige, onhandige motoriek
– hyperactiviteit, ADHD, PDD-NOS, aan autisme gerelateerde aandoeningen
– bewegingsangst; weinig explorerend gedrag
– aandacht en concentratieproblemen
– overmatige faalangst
– schrijfproblemen, problemen met de visuomotorische integratie
– llinks/ rechts coördinatieproblemen
– ademhalingsproblemen
– orthopedische of neurologische afwijking

Methode en behandeling:

In een uitgebreid kinderfysiotherapeutisch onderzoek wordt gekeken naar de motorische mogelijkheden en beperkingen en naar de bewegingskwaliteit van het kind. Hiervan wordt -met toestemming- verslag gedaan aan de huisarts of andere verwijzer en eventuele andere betrokkenen. Hierna kan de behandeling, indien geïndiceerd, starten en na een bepaalde tijd geëvalueerd worden. Soms is alleen advies nodig. Door ons wordt bij kinderen tot 2 jaar de behandeling meestal aan huis gegeven. De behandeling bestaat dan voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders/verzorgers.

Afbeeldingen geplaatst met toestemming ouders.