Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is een specialisatie van algemene fysiotherapie en richt zich op het voorkómen en terugdringen van lichamelijke (fysieke) klachten welke een verband (kunnen) hebben met de fysieke belasting in de arbeidssituatie. Het doel van de inzet van bedrijfsfysiotherapie is veelal tweeledig. Enerzijds ervaren medewerkers minder klachten of lopen minder risico op het krijgen van klachten; er is minder ziekteverzuim. Anderzijds betekent minder ziekteverzuim voor het bedrijf een betere continuïteit en minder kosten. Het gezamenlijk belang is de laatste jaren versterkt door wettelijke maatregelen. Zowel de medewerker als de werkgever hebben hun verantwoordelijkheid bij het voorkómen van verzuim en in geval van verzuim, het terugkeren naar de eigen of aangepaste werkplek.

Erwin Kleijn is vanaf 1994 geregistreerd bedrijfsfysiotherapeut en heeft -mede door werkzaamheden voor een landelijk werkend reïntegratiebedrijf – veel ervaring in talloze bedrijfssituaties: van een enkelvoudige computerwerkplek tot de productieafdelingen van grote high-tech electronicaconcerns, van productie in de metaalindustrie tot de zzp-er in de bouw. Daarbij variëren de werkzaamheden van een enkelvoudig werkplekonderzoek of trainingen op de eigen werkplek tot grote groepsvoorlichtingen en het in kaart brengen van risico’s op fysieke overbelasting op afdelingsniveau. Samenwerking met bedrijfsartsen en arbodiensten, reïntegratiebedrijven, bedrijfsfysiotherapeutische spreekuren zijn hierbij net zo vanzelfsprekend als overleg met het bedrijf en individuele aandacht.

Bij de bedrijfsfysiotherapeutische aanpak vinden wij participatie een belangrijk item. De medewerker zélf leren wat belastende werkhoudingen zijn, deze ook vooraf (willen!) leren herkennen en meedenken over mogelijke ergonomische aanpassingen. De verantwoordelijke leidinggevenden leren om niet alleen te kijken wát er moet worden gedaan maar ook hoe dat op de minst belastende wijze kan worden gedaan.

Wij leveren op dit moment de volgende producten:

• (groeps) voorlichting beeldschermwerk
• individuele training beeldschermwerk
• individueel werkplekonderzoek en coaching/training op de eigen werkplek
• bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur, ook op locatie
• ondersteuning bij het reïntegratieproces naar de eigen of aangepaste werkplek.

Als u meer informatie of meer over de mogelijkheden bij bedrijfsspecifieke wensen wilt ontvangen, belt u ons dan op onze locatie in Nagele of mail ons: info@fysiotherapiekleijn.nl Wij beginnen altijd met een vrijblijvend gesprek.